Current Entries for the 2018 US Open

There were ultimately 551 entries for the 2018 US Open, December 16 through 22 in Orlando, FL.

Click on an event to show the players entered in that event.

Event #Event NameEntries
1Men's Singles77
2Women's Singles58
3Men's Doubles48
4Women's Doubles39
5Mixed Doubles72
Gommers, Rajko & Zhang, Lily (5286)
Wu, Yue & Jha, Kanak (5243)
Wang, Yutian & Liu, Juan (5240)
Chen, Bob & Jiao, Qiao (5134)
Wang, Jinxin & Zha, Wenting (5120)
Liu, Dan & Li, Ruini (5089)
Kanoya, Ryohei & Kato, Kyoka (5079)
Chi, Ge & Tian, Ye (5073)
Niu, Jiang & Xu, Nuo (5053)
Zhang, Kai & Liu, Yi-wei (4970)
Guo, Jiangshan & Yu, Di (4896)
Kitaguchi, Daisuke & Mori, Misaki (4878)
Wang, YiMiao & Kang, Zhihao (4831)
Jalli, Sarah & Dubina, Samson (4706)
Xu, Tommy & Cote, Alicia (4635)
Bu, Alexander & Xiong, Yee Lam Isabelle (4543)
Cuchirita, Adina Maria & Raymond, Zakary (4331)
Gauthier, Sophie & Sieu, Vincent (4213)
Xu, David & Nie, Fiona (4111)
Li, Jian (2587)
Castro, Lidney (2529)
Tran, Michael & Lin, Jiaqi (2527)
Atsuya, Takeshi & Kato, Chiaki (2519)
Leibovitz, Tahl (2481)
Murai, Kei & Kobachi, Yurie (2472)
Fujiki, Shoji & Matsumoto, Yuki (2472)
Jha, Prachi (2355)
Naranjo, Angel & Burgos Rodriguez , Brianna (2353)
Perez, Gabriel & Castro Melendez, Daymar (2350)
Lehmann, Matthew & Ho, Tin-Tin (2272)
Li, Yu-Je & Yang, Chueh Yu (1977)
Medina Garcia , Alahia & Torres Torres, Axel (0)
Tokushima, Tsuyoshi & Taira, Mayuka (0)
Rodriguez Torres, Juliana & Rodriguez Torres, Felipe (0)
Tsaptsinos, Maria (0)
Uezu, Koji & So, Eka (0)
Shimoyama, Yuki & Tamaishi, Miyuki (0)
Oluyomi, Salako (0)
Engemann, Gerrit & Mittelham, Nina (0)
6U21 Men's Singles57
7U21 Women's Singles49
8Junior Boys44
9Junior Girls38
10Cadet Boys23
11Cadet Girls29
12Junior Boys Doubles35
13Junior Girls Doubles26
14Junior Mixed Doubles39
15Cadet Boys Doubles20
16Cadet Girls Doubles22
17Cadet Mixed Doubles29
18U10 Boys19
19U10 Girls12
20Hopes Boys47
21Hopes Girls35
22Mini-Cadet Boys45
23Mini-Cadet Girls27
24U20 Boys33
25U20 Girls9
26O20 Men's36
27O20 Women's3
28O30 Men's60
29O30 Women's4
30O40 Men's58
31O40 Women's8
32O50 Men's48
33O50 Women's10
34O60 Men's33
35O60 Women's7
36O65 Men's RR35
37O65 Women's RR6
38O70 Men's RR22
39O70 Women's RR9
40O75 Men's RR11
41O75 Women's RR4
42O80 Men's RR5
43O80 Women's RR0
44Over 85 RR0
45U10 Boys Doubles13
46U10 Girls Doubles7
47Hopes Boys Doubles25
48Hopes Girls Doubles24
49Mini-Cadet Boys Doubles26
50Mini-Cadet Girls Doubles20
51U20 Boys Doubles20
52U20 Girls Doubles5
53O20 Men's Doubles26
54O20 Women's Doubles0
55O30 Men's Doubles33
56O30 Women's Doubles4
57O40 Men's Doubles25
58O40 Women's Doubles5
59O50 Men's Doubles30
60O50 Women's Doubles8
61O60 Men's Doubles27
62O60 Women's Doubles9
63O65 Men's Doubles26
64O65 Women's Doubles6
65O70 Men's Doubles7
66O70 Women's Doubles1
67O75 Men's Doubles7
68O75 Women's Doubles0
69O80 Men's Doubles4
70O80 Women's Doubles0
71O40 Mixed Doubles30
72O60 Mixed Doubles26
73Ratings Singles310
74Ratings Doubles194
75Hardbat Men's Singles20
76Hardbat Women's Singles6
77Hardbat Men's Doubles7
78Hardbat Women's Doubles0
79Hardbat Mixed Doubles0
80Hardbat U15003
81Hardbat U18008
82Hardbat U21005
83Hardbat Men's 40+6
84Hardbat Women's 40+0
85Hardbat Men's 60+3
86Hardbat Women's 60+0
87Sandpaper Men's Singles1
88Sandpaper Women's Singles0
89Sandpaper Men's Doubles1
90Sandpaper Women's Doubles0
91Sandpaper Mixed Doubles0
92Sandpaper U17003
93Liha Men's Singles2
94Liha Women's Singles0
95Rating Estimation119
96Para Events23
97Para Class 1-2 Men4
98Para Class 3-5 Men4
99Para Class 6-8 Men5
100Para Class 9-10 Men5
101Para Class 1-5 Women3
102Singles Division 152
103Singles Division 252
104Singles Division 352
105Singles Division 452
106Singles Division 554
107Singles Division 647
108MC Boys Dbls Cons10
109MC Girls Dbls Cons6
110Men's Dbls 20+ Cons12
111Men's Dbls 40+ Cons4
112Men's Dbls 60+ Cons8
113Men's Dbls 30+ Cons10
114Hopes Boys Dbls Cons12
115Hopes Girls Dbls Cons10
116U20 Boys Dbls Cons8
117Men's Dbls 50+ Cons11
118Men's Dbls 65+ Cons12
119Singles Division 1B18
120Singles Division 1C16
121Singles Division 2B18
122Singles Division 2C17
123Singles Division 3B18
124Singles Division 3C16
125Singles Division 4B18
126Singles Division 4C16
127Singles Division 5B18
128Singles Division 5C17
129Singles Division 6B0
130Singles Division 6C0
131U10 Girls Cons0
132O60 Men's Cons0
133O30 Men's Cons0
134U10 Boys Cons0
135O60 Women's Cons0
136O70 Men's Cons0
137Mini-Cadet Boys Cons0
138Mini-Cadet Girls Cons0
139O50 Men's Cons0
140O50 Women's Cons0
141O75 Men's Cons0
142Doubles Division 10
143Doubles Division 20
144Doubles Division 30
145Doubles Division 40
146Hopes Boys Cons0
147Hopes Girls Cons0
148U20 Boys Cons0
149U20 Girls Cons0
150O20 Men's Cons0
151O40 Men's Cons0
152O40 Women's Cons0
153O40 Mixed Dbls Cons0
154O60 Mixed Dbls Cons0
155O65 Men's Cons0